Definicje

 1. Sprzedający - firma ESBfurniture Ewelina Banet z siedzibą w: Unit 6 Lea grange cv9 3np Atherstone, United Kingdom. Firma zarejestrowana pod numerem GB 113389424 (VAT identification number) i podlega legislacyjnie prawu obowiązującemu na terenie Wielkiej Brytanii.
 2. Sklep Internetowy - forma działalności Sprzedającego polegająca na złożeniu oferty sprzedaży Towarów za pośrednictwem internetu, pod adresem esbfurniture.com. Działalność prowadzona jest na terenie Unii Europejskiej.
 3. Towar - produkt oferowany przez Sklep Internetowy w ramach prowadzonej działalności zgodnie z niniejszym Regulaminem. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany oferty bez uprzedzenia. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep Internetowy objęte są gwarancją producenta lub rękojmią Sprzedającego na okres 12 miesięcy.
 4. Cena - sprzedaż towarów w Sklepie Internetowym dokonywana jest za pomocą cen brutto, nie uwzględniających kosztów dostarczenia Towaru do Kupującego. Ceny Towarów wyrażone są w Funtach GB i zawierają podatki aktualnie obowiązujące dla Towaru na terenie Wielkiej Brytanii, w tym podatek VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W trakcie realizacji zamówienia obowiązują ceny z dnia złożenia zamówienia.
 5. Dostawca - firma kurierska współpracującą ze Sprzedającym.
 6. Koszt dostarczenia Towaru - koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Kupującemu zgodnie z dokonanym przez niego Zamówieniem.
 7. Kupujący - osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat lub osoba prawna, która złożyła zamówienie w Sklepie Internetowym,
 8. Nabywca - Kupujący, z którym Sklep Internetowy sfinalizował transakcję sprzedaży Towaru,
 9. Użytkownik - osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat lub osoba prawna, zarejestrowana na stronie Sklepu Internetowego.
 10. Zamówienie - zestaw Towarów skierowanych do realizacji przez Kupującego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.

Rejestracja i dokonywanie zamówień

 1. Zamówienia mogą być składane poprzez stronę Sklepu Internetowego przez całą dobę.
 2. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów uwarunkowane jest wypełnieniem przez Kupującego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail – i ustalenia przez Kupującego hasła) i wyrażeniem zgody przez Kupującego na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznaniem się z regulaminem Sklepu Internetowego. W przypadku przedsiębiorców fakultatywnie może zostać podana nazwa firmy i siedziba firmy. Wszystkie dane udostępniane Sprzedającemu przez Kupującego są poufne, podlegają ochronie prawnej wg Data Protection Act 1998 i nie będą przekazywane osobom trzecim.
 3. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Kupującego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła. Login i hasło mają charakter poufny.
 4. Kupujący, przed zatwierdzeniem zamówienia, powinien sprawdzić wymiary zamawianego Towaru, a w szczególności powinien porównać je z wymiarami ciągów komunikacyjnych (drzwi, korytarze) lokalu do którego Towar ma zostać dostarczony, ponieważ problem z wymiarami nie może być podstawą do reklamacji Towaru.
 5. Kupujący składa Zamówienie na stronie internetowej Sklepu. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęte zamówienie. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji, w takiej sytuacji Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu Internetowego lub telefonicznie na numer telefonu podany na tejże stronie Sklepu albo listownie.
 6. Po przyjęciu zamówienia Sprzedający zastrzega sobie prawo, w niektórych przypadkach, do kontaktu z Kupującym w celu potwierdzenia szczegółów dotyczących złożonego zamówienia tj. adresu, rodzaju przesyłki, zamówionych Towarów itp.
 7. Sprzedający ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
  • złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
  • po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
  • złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu,
  • przy braku dostępności zamówionego Towaru.
 8. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu prawidłowo złożonego przez Kupującego zamówienia.
 9. Czas realizacji zamówienia wyniesie maksymalnie 14-25 dni, chyba, że Sprzedawca poinformował kupującego o wydłużonym terminie. Jest to czas od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia do chwili wydania Towaru, przy czym dotyczy on jedynie dni roboczych.
 10. Kontakt Kupującego ze Sprzedającym jest możliwy za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu Internetowego lub telefonicznie na numer telefonu podany na tejże stronie Sklepu lub listownie.
 11. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji Zamówienia.
 12. Każdy Nabywca wraz z zamówionym Towarem otrzyma rachunek, który jest podstawą do ewentualnych reklamacji.
 13. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego przed realizacją Zamówienia, a Kupującego ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.

Dokonywanie zamówienia - krok po kroku

 1. Odszukaj Towar który chcesz zakupić, za pomocą boksu „Kategorie” lub wpisz szukaną frazę z boksie „Szukaj”.
 2. Przeczytaj uważnie „Informacje o Produkcie”, a w szczególności: cenę i wymiary.
 3. Po zaakceptowaniu „Informacji o Produkcie” kliknij na link „Dodaj do koszyka”.
 4. W powyższy sposób wybierz wszystkie interesujące Cię Towary.
 5. Kliknij na link „Your Basket”, aby przejść do finalizowania zamówienia.
 6. Wybierz sposób dostawy: „Odbiór osobisty” lub dostawa transportem sklepu (płatna przy odbiorze) – szczegóły dostawy wymagają kontaktu z Biurem Obsługi Klienta . Tu zobaczysz także kwotę ogółem swojego zamówienia oraz wartość podatku.
 7. Po naciśnięciu linku „Do kasy” przejdziesz do strony na której możesz zalogować się, podając swój login (e-mail) i hasło – jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, lub możesz przejść (link „Kontynuuj”) do strony rejestracji nowego klienta. Rejestracja wymaga podania w szczególności danych adresowych, adresu e-mail, hasła do konta oraz potwierdzenia zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 8. Po naciśnięciu linku „Do kasy” będzie miał możliwość sprawdzenia adresu dostawy oraz będziesz miał możliwość wyboru: dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura VAT), sposobu dostawy i sposobu płatności (przelew bankowy , karta kredytowa lub gotówka przy dostawie).
 9. Po naciśnięciu linku „Kontynuuj” przejdziesz do strony podsumowującej Twoje zamówienie – po dokładnym sprawdzeniu informacji z zamówienia kliknij na link „Potwierdź zamówienie”.
 10. Twoje zamówienie zostało złożone. Na podany w zamówieniu adres e-mail otrzymasz wiadomość potwierdzającą dokonanie zamówienia.

Zasady płatności

 1. Dostępne formy płatności to przedpłata przelewem na podane konto, opłata kartą debetową/kredytową poprzez system PayPal oraz zapłata przy odbiorze towaru. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dokonaniu płatności wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (Bank, system PayPal).
 2. Koszty dostarczenia Towaru są zależne od odległości pomiędzy siedzibą Sklepu Internetowego a adresem Kupującego i są podane w Sklepie Internetowym w zakładce „Dostawa”. Koszty przesyłki Kupujący powinien sprawdzić przed złożeniem Zamówienia.

Dostawa

 1. Zamówione Towary dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem Dostawcy pod adres wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia.
 2. W razie nieobecności Kupującego w chwili dostawy Dostawca pozostawia Kupującemu zawiadomienie z informacją o możliwości ponownej dostawy lub odbioru przesyłki w wyznaczonym miejscu za dodatkową opłatą.

Realizacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

 1. Zwrot w ciągu 14 dni od daty zakupu. Kupujący może zrezygnować ze złożonego zamówienia bez ponoszenia żadnych kosztów informując o tym Sprzedającego pisemnie (e-mailem na adres office@esbfurniture.com)nie później niż do godziny 12:00 dnia następnego po dniu, w którym złożył zamówienie.

Reklamacja towaru

 1. Reklamacje można składać za pośrednictwem Sklepu Internetowego, poczty elektronicznej kierowanej na adres office@esbfurniture.com. Przy zgłaszaniu reklamacji należy podać imię i nazwisko Nabywcy, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji.
 2. Nie podlegaja zwrotowi produkty, ktore robione są pod indywidualne zamówienie klienta tzn. wybór koloru, tkaniny, strony itp.
 3. Klient, ktory chce zwrócić lub wymienić produkt na inny może to zrobić we własnym zakresie używajac kuriera badz własnego transportu i dostarczyć mebel na adres firmy lub magazynu. Mebel musi być zapakowany tak samo jak był dostarczony. Po przywiezieniu mebla, sprzedawca musi rozpakować mebel i sprawdzić czy nie ma jakiś uszkodzen w związku z przewożeniem przez zewnetrzną firmę transportową. Jeśli po sprawdzeniu okaże się, że są uszkodzenia mebla, sprzedawca ma prawo zredukować zwrot pieniędzy o koszt ewentualnych napraw mebla. Klient ma prawo rownież skorzystać z naszych usług odbioru, wtedy klient jest naliczany 20% od całości kwoty (wliczając przesyłkę) i kwota ta bedzie odjęta od sumy zwrotu dla klienta. Zwrot pieniedzy dla klienta, odbędzie sie w ciagu 14 dni roboczych od momentu dostarczenia/odebrania mebla.

Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający gwarantuje Kupującemu ochronę danych osobowych, zarówno w procesie ich przetwarzania jak i przechowywania, chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych. Sprzedający nie udostępnia żadnych danych osobowych Kupującego innym osobom, instytucjom czy firmom. Sprzedający zbiera informacje osobowo-adresowe, adresy poczty elektronicznej tylko dla celów realizacji Zamówień. Informacje kontaktowe Kupujących są wykorzystywane wtedy, gdy jest to konieczne, np. w celu potwierdzenia terminu dostawy towaru i ewentualnie subskrybowania wiadomości reklamowych. Kupujący ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania wiadomości drogą elektroniczną. Kupującemu przysługuje wgląd we własne dane, ich zmiana bądź żądanie ich usunięcia oraz zaprzestania ich przetwarzania. Dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu Internetowego.

Postawnowienia końcowe

 1. Wszystkie umieszczone na stronie teksty i grafiki oraz projekt strony są własnością Sprzedającego a ich wykorzystywanie bez pisemnej zgody Sprzedającego będzie uznane za naruszenie przepisów o prawie autorskim. Wszystkie znaki towarowe i inne elementy autorskie zamieszczone na stronie należą do ich twórców.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia. Zmiany nie mogą naruszać praw Kupującego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22-05-2014.

Polityka prywatności

 1. Szanujemy prywatność naszych klientów i dlatego traktujemy ochronę prywatności bardzo poważnie. Potwierdzamy, że dane osobowe uzyskane od naszych klientów bądź w celu realizacji zamówienia, bądź pozyskane dla wysłania wiadomości do klienta za pośrednictwem poczty e-mail nigdy nie są udostępniane osobom trzecim.
 2. Nasz sklep może zawierać linki do stron niezależnych. Należy pamiętać, że niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje zbierania informacji na tych stronach o naszych klientach.
 3. Działamy w ramach wytycznych określonych przez ustawy prawa brytyjskiego.
 4. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie lub e-mailem.

Polityka cookies

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane mogą być następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu,
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Właściciel Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z właścicielem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.